Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2022-2023

Thông báo: DSSV được xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 9/2022 (dự kiến)
23/09/2022
Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký đăng ký chuyên ngành các lớp D19VT
27/09/2022
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy các khóa đã đăng ký làm lại thẻ trong học kỳ I năm học 2022-2023 như sau:

  • Thời gian: từ thứ 3 ngày 27/09/2022
  • Thủ tục thực hiện: Sinh viên mang theo CMTND hoặc CCCD trực tiếp đến nhận thẻ tại Văn phòng một cửa.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 04/10/2022 tại bàn số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

DS the SV lam lai T9.2022 (20.9.2022)