Thông báo: DSSV được xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 9/2022 (dự kiến)

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội
21/09/2022
Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2022-2023
26/09/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên được xét chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 9/2022 (dự kiến).

* Sinh viên có thắc mắc về danh sách xét chuẩn đầu ra liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, thời hạn: đến hết 17h00 thứ 3 ngày 27/09/2022 (phải gửi từ email Học viện cấp)

* Sinh viên phải hoàn thành lệ phí xét chuẩn đầu ra  17h00 ngày 27/09/2022, các trường hợp không nộp đúng hạn sẽ không được chuyển đổi điểm đợt này.

* Thắc mắc về vấn đề lệ phí liên hệ phòng Tài chính kế toán để được hỗ trợ.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV xét chuẩn đầu ra T9-2022 (dự kiến)23.09.22