Thông báo: V/v Nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kinh tế (các lớp D18TMĐT, QTDN, KT, ACCA, IMR, PMR, TTĐPT)

Thông báo: V/v Thu học lại kỳ phụ năm học 2021-2022
16/07/2022
Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi cho các lớp môn học tổ chức trong học kỳ phụ (hè) năm học 2021-2022
21/07/2022

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2018 các ngành kinh tế, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên,vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ. Phòng Giáo vụ yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách thiếu hồ sơ (file danh sách kèm theo):

  1. Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Kiểm tra, rà soát và điền đầy đủ thông tin của cá nhân và ký xác nhận trong phiếu “Xác nhận thông tin cấp bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH(mẫu phiếu kèm theo).
  2. Nộp bổ sung giấy tờ còn thiếu (Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, bản sao Giấy khai sinh)

Nộp về Phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa) hoặc chuyển phát nhanh cho cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Số 94 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội trước ngày 28/7/2022.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cô Đỗ Thúy  Hằng – Phòng Giáo vụ (ĐT: 024.38547797; Email: hangdt@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu phiếu thẩm định

Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ thẩm định