Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi cho các lớp môn học tổ chức trong học kỳ phụ (hè) năm học 2021-2022

Thông báo: V/v Nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kinh tế (các lớp D18TMĐT, QTDN, KT, ACCA, IMR, PMR, TTĐPT)
19/07/2022
Kế hoạch thi các lớp học phần Tiếng anh (Course 1) bổ sung học kỳ 2 năm học 2021-2022
25/07/2022
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ phụ năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi cho các lớp môn học tổ chức trong học kỳ phụ (hè) năm học 2021-2022, cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 8/8 đến 14/8/2022;
  • Hình thức thi: trực tiếp tại Học viện;

Đề nghị các sinh viên truy cập vào http://qldt.ptit.edu.vn để cập nhật lịch thi cá nhân của mình.

Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.