Thông báo V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019

Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm 2018-2019 trở về trước
27/08/2019
Thông báo: V/v Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019
28/08/2019

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1

– VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

– CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện.

– Căn cứ Thông báo số 624/TB-HV ngày 27/08/2019 của Học viện về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019 như sau:

  1. Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh: Từ ngày thứ Bảy 31/08/2019 đến hết ngày thứ Hai 02/09/2019.
  2. Đối với các lớp có lịch học trong các ngày nêu trên, đề nghị Giảng viên liên hệ phòng Giáo vụ (anh Trương Mạnh Giáp – 0912.957.381) để bố trí lịch dạy, học bù.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên biết để cùng phối hợp triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng thông báo!