Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm 2018-2019 trở về trước

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2019
22/08/2019
Thông báo V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019
28/08/2019

Căn cứ thông báo số 129/TB-HV ngày 14/03/2019 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí và học lại kỳ 2 năm 2018-2019;

Căn cứ thông báo số 540/TB-HV của Giám đốc Học viện về việc thu học lại học kỳ phụ năm học 2018-2019

Căn cứ  sổ theo dõi công nợ học phí và học lại của sinh viên đến ngày 16/08/2019, vẫn còn rất nhiều sinh viên nợ học phí và học lại

Học viện thông báo về kê hoạch thu nợ như sau:

1. Mức thu học phí và học lại:

-Áp dụng theo các quyết định  ban hành mức thu của từng năm học

2. Thời gian thu: Từ 22/08/2019 đến 10/09/2019

3. Hình thức thu:

*Đối với khóa 2015 trở về trước (2011;2012;2013;2014; 2015):

– Nộp tiền mặt: Sinh viên nộp học phí tại bộ phận Kế toán- Văn phòng giao dịch một cửa.

– Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B13DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D13CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ II  năm 2018-2019;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

*Đối với khóa 2016; khóa 2017; 2018: (chỉ thực hiện thu qua ngân hàng, không thực hiện thu tiền mặt)

Hướng dẫn nộp tiền:

Cách 1: Sinh viên đã mở thẻ/tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Hà Nội: Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản của sinh viên và ngân hàng sẽ trừ tiền học phí từ tài khoản của sinh viên sang tài khoản của Học viện.

Cách thức nộp tiền vào tài khoản sinh viên: Các hình thức nộp tiền vào tài khoản của sinh viên:

  • Nộp tiền tại quầy: Sinh viên/ người nhà sinh viên có thể đến bất kỳ chi nhánh nào trong Hệ thống để nộp tiền vào tài khoản của sinh viên mở tại Agribank chi nhánh Hà Nội.
  • Nộp tiền qua các kênh khác: ủy nhiệm chi, chuyển khoản, ATM, Mobile banking, E-mobile banking, và các kênh thanh toán khác của ngân hàng.

Lưu ý: Vào các kỳ thu học phí số dư trên tài khoản của sinh viên phải đảm bảo lớn hơn số học phí phải nộp (không bao gồm 50.000đ duy trì tài khoản).

Cách 2: Sinh viên chưa có thẻ/tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Chi nhánh Hà Nội:

Nộp qua tài khoản Ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Số Tài khoản: 1500201092540 tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT-Chi nhánh TP Hà Nội

Nội dung ghi rõ: Mã sinh viên…tên sinh vên…lớp…số điện thoại…nội dung;

Ví dụ sinh viên cần ghi rõ: B13DCAT100; Nguyễn Văn Anh; Lớp D13CQAT02-B, số điện thoại: 0912345678, nộp học phí kỳ II năm 2018-2019;

(Lưu ý: Sinh viên nộp tiền học phí vào TK của Học viện tại ngân hàng cần cung cấp đủ nội dung  mã sinh viên, tên sinh viên,  nếu sinh viên không cung cấp thông tin trên, Học viện sẽ không cập nhật được số tiền sinh viên đã đóng)

Sinh viên có thể tra cứu nợ học phí và học lại phải nộp tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận Kế toán-Văn phòng giao dịch một cửa để được giải đáp (ĐT: 024.33.113.166).

Trân trọng ./.

Tải về:

Thông báo thu nợ học phí , học lại kỳ 2 và kỳ 3

Danh sách sinh viên nợ HP