Thông báo: V/v Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019

Thông báo V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2019
28/08/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2019
30/08/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Ngày 05/09/2019:

Bổ sung lịch thi môn: Nhập môn truyền thông (MUL1391)

——————————————————————————————

Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019, cụ thể:
– Thời gian thi: từ 07/09 đến 13/09/2019
– Đối tượng dự thi: Sinh viên có đơn hoãn thi trong các đợt thi lần 1 học kỳ 2 và học kỳ phụ.
Đề nghị sv truy cập qldt kiểm tra lịch thi cá nhân. Các trường hợp đã làm đơn nhưng không có lịch thi đề nghị liên hệ Trung tâm Khảo thí – tầng 1 nhà A1 để được xem xét xử lý trước ngày 5/9/2019.
Trân trọng ./.