Thông báo: V/v Kết quả xử lý đơn học lại, học ghép sinh viên hệ niên chế học kỳ 1 năm học 2016-2017 (19/9/2016 )

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt T09/2016
16/09/2016
Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp sinh viên: Chất lượng cao khóa 2015, Đại học chính quy khóa 2016, Cao đẳng nghề khóa 2016
21/09/2016
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

        Kết quả xử lý đơn học lại, học ghép sinh viên hệ niên chế học kỳ 1 năm học 2016-2017 (gửi email), danh sách các đơn đăng ký được chấp nhận, danh sách các đơn bị loại do sai quy định. Cụ thể sinh viên download file kèm.

        Các sinh viên học 2 văn bằng, hệ liên thông học bổ sung kiến thức đăng nhập và xem trực tiếp trên website http://qldt.ptit.edu.vn (hệ thống sẽ cập nhật 16h00 ngày 29/08/2016).

Trân trọng ./.

Tải về: