Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt T09/2016

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên phục vụ xét tốt nghiệp hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2014 các ngành Kinh tế(lớp L14KT, QT)
14/09/2016
Thông báo: V/v Kết quả xử lý đơn học lại, học ghép sinh viên hệ niên chế học kỳ 1 năm học 2016-2017 (19/9/2016 )
19/09/2016
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

         Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp các lớp D12QTM, D12QTDN, D12KT, L14QT, L14KT và 1 số sinh viên C12 C13 L13 trả nợ môn học (Kết quả học tập tính đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016), cụ thể như sau:

         1- Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Quản lý đào tạo để xem chi tiết các điểm của mình. Sinh viên có nhu cầu xin cấp CN hoàn thành CTĐT và Bảng điểm, các thắc mắc về điểm sinh viên làm đơn tại VP giao dịch 1 cửa đến hết ngày 20/09/2016 (thứ 3).

         2. Dự kiến HV cấp chứng nhận tốt nghiệp cho các lớp trên từ 26-30/09/16 (sẽ có thông báo sau).

         3. Danh sách sinh viên L14QT. L14KT và các khóa trước trả nợ môn sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.

 Tải về:

Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp D12QT (19/09/2016)
Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp D12KT (19/09/2016)
16/9/2016