Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

Thông báo: V/v Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019
28/08/2019
Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 08/2019
30/08/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên tính đến hết học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các sinh viên học lại học ghép của các khóa.

Căn cứ kết quả đăng ký xét tốt nghiệp (online và đơn đề nghị) của sinh viên.

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 9/2019 cụ thể như sau:

1- Các sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp (online và làm đơn) đủ điều kiện xét tốt nghiệp/ các sinh viên khóa D15 khối ngành kinh tế đủ ĐKTN không phải làm đơn xét: sẽ được xét vào đợt này.

2- Các sinh viên D15 kinh tế đã đủ điều kiện nhưng xin hoãn xét tốt nghiệp.

3- Các sinh viên thuộc danh sách công bố chưa đăng ký xét tốt nghiệp/ các trường hợp sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên đề nghị làm Đơn xét tốt nghiệp/ Đơn mẫu chung tại Văn phòng Một cửa đến hết ngày 6/9/2019.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét TN (Đã đăng ký xét/Chưa đăng ký xét)