Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện

Thông báo V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017, 2018, 2019
11/05/2021
Thông báo: Danh sách cấp bằng tốt nghiệp tháng 5/2021
14/05/2021

Thực hiện theo thông báo số 37/TB-GV ngày 05/05/2021 về việc tổ chức cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện đăng ký chuyên ngành học, Phòng giáo vụ hướng dẫn cụ thể thao tác đăng ký trên hệ thống như sau:

1. Thời gian, thao tác thực hiên:

  • Từ 12h ngày 17/05 đến 17h ngày 18/05/2021
  • Sinh viên đăng nhập hệ thống -> mục ĐĂNG KÝ MÔN HỌC -> kéo xuống cuối trang màn hình, tại ô Mã CHUYÊN NGÀNH, sinh viên nhập Mã chuyên ngành muốn đăng ký  (danh mục mã chuyên ngành xem tại mục 2) -> Lưu

2. Danh mục mã chuyên ngành:

  • Chuyên ngành Phát triển ứng dụng Đa phương tiện, mã chuyên ngành: PTUD
  • Chuyên ngành Thiết kế Đa phương tiện, mã chuyên ngành: TKDPT

3. Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ được đăng ký một chuyên ngành duy nhât.
  • Sinh viên muốn đổi đăng ký sang chuyên ngành khác phải thực hiện việc xóa chuyên ngành đã đăng ký trước đó trên hệ thống (Sinh viên vào mục XEM ĐĂNG KÝ tại phần ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG để thực hiện thao tác XÓA)
  • Các trường hợp sinh viên không đăng ký chuyên ngành, đăng ký cả 2 chuyên ngành hoặc đăng ký sai chuyên ngành học đều phải học chuyên ngành theo sự sắp xếp của Học viện.

Trân trọng thông báo!