Thông báo V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017, 2018, 2019

Thông báo: Bổ sung các môn học thực hành theo hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021
09/05/2021
Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện
14/05/2021

Kính gửi:   

  • Các Khoa đào tạo 1/ Bộ môn
  • Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD
  •  Ban Thanh tra các kỳ thi
  • Trung tâm thí nghiệm – thực hành, Trung tâm Dịch vụ
  • Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2017, 2018, 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Trung tâm và sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2017, 2018, 2019 Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: từ 12/06 đến 11/07/2021

2. Đối với sinh viên, Lịch thi cá nhân xem trên hệ thống QLDT.

3. Mọi thắc mắc liên hệ:

– Về lịch thi: sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (số đt: 02438547797 hoặc địa chỉ mail: nthieu1@ptit.edu.vn).

– Về danh sách dự thi, hoãn thi,…: sinh viên liên hệ Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD.

4. Trước diễn biến khó lường và phức tạp của dịch Covid-19, lịch thi có thể sẽ phải điều chỉnh. Căn cứ tình hình thực tế phòng Giáo vụ sẽ có thông báo kịp thời.

Kính đề nghị các Khoa/Viện và yêu cầu các lớp sinh viên phổ biến các nội dung trên để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Học viện.

Trân trọng!