Thông báo: Danh sách cấp bằng tốt nghiệp tháng 5/2021

Thông báo V/v: Hướng dẫn đăng ký chuyên ngành bằng hình thức online trên hệ thống qldt.ptit.edu.vn cho sinh viên khóa 2019 ngành Công nghệ Đa phương tiện
14/05/2021
Thông báo: Hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022
21/05/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học tháng 5 năm 2021 của Học viện cho các Học viên, sinh viên có tên sau:
– Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy (Danh sách kèm theo).
– Sinh viên nhận bằng tại phòng phát bằng tầng 2 – A1 vào chiều thứ 3,5,6 hàng tuần.
Trân trọng ./.