Thông báo: V/v Hoãn tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D19 ngành Công nghệ đa phương tiện.
05/05/2021
Thông báo: DSSV Khóa 2017 khối ngành kinh tế được xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021
06/05/2021

Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và kế hoạch đào tạo của Học viện;

Học viện thông báo hoãn tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021. Cụ thể sinh viên download file kèm!

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo