Thông báo: DSSV Khóa 2017 khối ngành kinh tế được xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021

Thông báo: V/v Hoãn tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021
06/05/2021
Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2020-2021
07/05/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên Khóa 2017 khối ngành kinh tế được xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797, , Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 4 ngày 12/05/2021/

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên D17 được xét chuẩn đầu ra tiếng anh – đợt 1 (2021) (Cập nhật 7/5/2021)