Thông báo V/v: Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành khóa 2019 ngành Đa phương tiện (D19PT)
28/05/2021
Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021
04/06/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trong học kỳ II (2020-2021) của Học viện.

Căn cứ tinh hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Thực hiện chỉ thị  của Thủ tướng chính phủ, Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;

Học viện thông báo về việc giải quyết các thủ tục hành chính, giải đáp thắc mắc cho sinh viên liên quan trong giai đoạn tổ chức học, thi trực tuyến từ ngày 31/05/2021 như sau:

  1. Nguyên tắc chung:
  • Học viện giải quyết tối đa các thủ tục hành chính cho sinh viên qua hình thức trực tuyến, qua email, điện thoại, fanpage.
  • Các thủ tục hành chính sinh viên yêu cầu sẽ giải quyết khi sinh viên gửi thư từ email của Học viện cấp.
  • Các sinh viên đến thực hiện các thủ tục hành chính trực tiếp: Học viện chỉ tiếp nhận, giải quyết tại Văn phòng 1 cửa (không tiếp sinh viên tại các khu làm việc của Học viện).
  1. Đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên:
  2. Phòng Giáo vụ:
  3. Phòng CT&CTSV:
  4. Trung tâm KT&ĐBCLGD:
  5. Phòng TCKT:

Học viện thông báo và đề nghị các Đơn vị, các sinh viên có liên quan để phối hợp, tổ chức thực hiện.

Trân trọng!