Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Nội từ ngày 31/05/2021
01/06/2021
Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021
04/06/2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học 2020-2021 của Học viện; Căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các Lớp học phần và đăng ký Thời khóa biểu học kỳ phụ, năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Danh sách và thời khóa biểu các học phần có bố trí mở lớp, không mở lớp; danh sách các học phần được thay thế bằng học phần tương đương khác. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
  2. Hình thức học tập: các học phần đều học qua hình thức học trực tuyến (online qua hệ thống Trans), ngoại trừ hai học phần Giáo dục thể chất 1, 2 sinh viên sẽ học khi tập trung trở lại Học viện.
  3. Đối tượng, hình thức và thời gian đăng ký:

– Đối tượng: Sinh viên còn thời hạn đào tạo theo quy định, đã hoàn thành nộp học phí đến hết ngày 01/06/2021 theo thông báo của phòng Tài chính kế toán và có đăng ký nguyện vọng học kỳ phụ năm học 2020-2021.

– Hình thức: đăng ký online trên hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn.

– Thời gian: Từ 12h00 ngày 07/06/2021 (thứ 2) đến 24h00 ngày 10/06/2021 (thứ 5).

–  Lưu ý: Sinh viên cân nhắc kỹ khi đăng ký theo lịch và hình thức học tập nêu trên và tránh trùng lịch với các hoạt động khác.

  1. Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc:

a- Các trường hợp sinh viên thuộc đối tượng ở mục 3 nêu trên nếu có vướng mắc liên hệ Phòng giáo vụ theo số điện thoại 0912072240 (thầy Nguyễn Hồng Minh) trong thời gian mở hệ thống đăng ký (giờ hành chính) để được hỗ trợ giải đáp kịp thời cho Sinh viên thực hiện đăng ký theo quy định.

b- Các trường hợp không đăng ký nguyện vọng học hè, Học viện tạo điều kiện cho sinh viên được đăng ký bổ sung (trong trường hợp các lớp học còn chỗ) từ 12h ngày 11/06/2021 đến 24h ngày 12/06/2021.

c- Đối với các học phần được học thay thế bằng các học phần khác: sinh viên thực hiện việc đăng ký thời khóa biểu học phần thay thế, đồng thời làm Đơn có xác nhận của Khoa chuyên môn (theo Mẫu đơn xin học môn thay thế) và nộp tại bộ phận 1 cửa – ô số 1 – Phòng giáo vụ trong tuần đầu tiên khi Sinh viên quay trở lại học tập tại Học viện.

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phuluc_Danh_sach_hoc_phan_TKB