Thông báo V/v: Điều chỉnh danh sách các lớp sinh viên hệ Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin khóa 2022

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2022 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện
20/10/2022
Thông báo: V/v Cấp, trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2021 và các khóa trước học trả nợ
24/10/2022

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện;

– Căn cứ kết quả thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của sinh viên hệ Chất lượng cao (CLC) khóa 2022.

Để đảm bảo công tác tổ chức đào tạo theo các quy định hiện hành, Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh danh sách các lớp sinh viên hệ CLC – ngành Công nghệ thông tin khóa 2022 (Danh sách kèm theo).

Phòng Giáo vụ thực hiện cập nhật lịch học của Sinh viên trên hệ thống QLĐT từ ngày 23/10/2022, đề nghị Sinh viên truy nhập hệ thống để biết và thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Tải về:

Phuluc_DS_CAC_LOP_E22