Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2022 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Công nhận, bảo lưu kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên khóa 2022
20/10/2022
Thông báo V/v: Điều chỉnh danh sách các lớp sinh viên hệ Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin khóa 2022
21/10/2022

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 10/2022 của Học viện. Phòng Giáo vụ thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2022 khối ngành Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện. Cụ thể:

  1. Cấp bằng tốt nghiệp:

– Học viện cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1119/QĐ-HV ngày 26/08/2022 (danh sách kèm theo).

– Sinh viên có thể nhận bằng tốt nghiệp trước tại phòng phát bằng – tầng 2 – A1 (đầu hồi phía sân trước nhà A2) vào các chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần hoặc nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp.

  1. Tổ chức Lễ tốt nghiệp: Học viện dự kiến tổ chức lễ Tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên vào tuần từ 30/10-06/11/2022 (chi tiết sẽ có thông báo sau).
  2. Lưu ý:

– Sinh viên cần hoàn tất các thủ tục: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí KTX còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan trước khi nhận bằng.

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” trong giờ hành chính.

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải mang theo CMTND/CCCD; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMTND/CCCD.

Trân trọng thông báo!

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp