Thông báo: V/v Cấp, trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2021 và các khóa trước học trả nợ

Thông báo V/v: Điều chỉnh danh sách các lớp sinh viên hệ Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin khóa 2022
21/10/2022
Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2022-2023
24/10/2022
Show all

Căn cứ các Quyết định số 272-1/QĐ–GDQP-AN ngày 07/04/2022 của Trung tâm GDQP – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội về việc công nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN khóa 272. Phòng Giáo vụ thông báo cấp, trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên đại học chính quy khóa 2021 và các khóa trước học trả nợ cùng như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên khóa 2021 hoàn thành GDQP-AN trong đợt tháng 3/2022
 • Sinh viên các khóa trước học trả nợ môn cùng khóa 2021.
 • Sinh viên khóa 2021 học GDQP đợt tháng 7/2022 (đợt bổ sung cho sinh viên bị hoãn do nhiễm Covid-19) sẽ có thông báo nhận sau.
 1. Thời gian và địa điểm nhận chứng chỉ
 • Thời gian: Từ ngày 25/10/2022 đến ngày 30/11/2022 (trong giờ hành chính) theo lịch trả của từng lớp kèm theo.
 • Địa điểm: Bàn số 1 – Phòng Giáo vụ – Bộ phận “Văn phòng một cửa”.
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ cần mang theo theo CMTND/CCCD, thẻ sinh viên (Chứng chỉ được trả cho từng sinh viên và không thực hiện nhận thay, nhận hộ).
 • Lịch trả chứng chỉ theo từng lớp và theo lịch gửi kèm. Các trường hợp không nhận theo lịch của lớp, phòng Giáo vụ sẽ trả chứng chỉ sau khi đợt trả theo lớp kết thúc.
 • Sinh viên lớp ACCA nhận chứng chỉ theo danh sách lớp ban đầu.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

* LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG KHÓA 2021

TT Lớp Thời gian trả Ghi chú
1 D21CQAT1,2 26, 27/10  
2 D21CQAT3,4 27, 28/10  
3 D21CQĐT1,2 28, 31/10  
4 D21CQĐT3,4 31/10, 1/11  
5 D21CQVT1,2 1,2/11  
6 D21CQVT3,4 2,3/11  
7 D21CQVT5,6 3,4/11  
8 D21CQVT7,8 4,7/11  
9 D21CQCN1,2 7,8/11  
10 D21CQCN3,4 8,9/11  
11 D21CQCN5,6 9,10/11  
12 D21CQCN7,8 10,11/11  
13 D21CQCN9,10 11,14/11  
14 D21CQCN11,12 14,15/11  
15 D21CQPT1,2 15,16/11  
16 D21CQPT3,4 16,17/11  
17 D21CQKT1,2 17,18/11  
18 D21CQKT3, D21TM1 18,21/11  
19 D21TM2, D21TC1 21,22/11  
20 D21CQTC2, D21TT1 22,23/11  
21 D21TT2, D21QT1 23,24/11  
22 D21CQQT2,3 24,25/11  
23 D21CQMR1,2 25,28/11  
24 D21CQMR3,4 28,29/11  
25 E21CQCN1,2 29,30/11  
26 E21CQCN3,4,5 30/11, 01/12  
27 Khóa trước học trả nợ cùng Từ 01/12

Trân trọng ./.