Thông báo: V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2018

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa cho sinh viên khóa D18 kinh tế được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2022
26/08/2022
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2018 khối kỹ thuật xét CĐĐ Tiếng anh đợt T9.2022 (dự kiến)
09/09/2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2018 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:
  • Sinh viên các ngành khối Kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2018 thuộc diện đủ điều kiện làm Đồ án hoặc học các học phần thay thế Tốt nghiệp (bao gồm cả sinh viên hệ Chất lượng cao). Danh sách sinh viên làm Đồ án, học các học phần thay thế Tốt nghiệp (cùng với Thời khóa biểu các học phần) được phòng Giáo vụ thông báo trước ngày 08/09/2022.
  • Sinh viên các ngành kỹ thuật các khóa 2015, 2016, 2017 còn nợ các học phần thay thế Tốt nghiệp.
  • Lưu ý: Sinh viên phải hoàn thành học phí, lệ phí đến hết học kỳ phụ năm học 2021-2022 trước 08/09/2022 mới được đăng ký môn học.
  1. Thời gian, nội dung đăng ký:
  2. Thời gian đăng ký online trên hệ thống qldt:

–  Hệ CLC (từ E15 đến E18):  từ 12h00 ngày 09/09 đến 12h ngày 10/09/2022.

–  Các ngành, hệ khác (D15 đến D18): từ 12h ngày 12/09 đến 24h ngày 14/09/2022.

  1. Nội dung đăng ký:

– Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp: chỉ được Đăng ký học phần Đồ án Tốt nghiệp.

– Sinh viên học các học phần thay thế Tốt nghiệp (bao gồm cả các Sinh viên làm Đơn xin chuyển từ làm Đồ án sang học các học phần thay thế): chỉ được đăng ký học 2 học phần theo quy định, riêng sinh viên ngành kỹ thuật Điện tử viễn thông lựa chọn đăng ký 2 trong danh mục 3 học phần (Danh mục các học phần kèm theo).

* Các sinh viên xin chuyển hình thức: đăng ký môn học theo thời gian và nội dung trên, Sinh viên làm đơn xin chuyển nguyện vọng từ làm đồ án tốt nghiệp sang học môn thay thế theo thông báo riêng về kết quả xét giao đồ án tốt nghiệp.

  1. Quy định nộp Đơn và liên hệ hỗ trợ:

Sinh viên cần hỗ trợ đăng ký làm Đơn theo mẫu tại Phụ lục 1 và gửi e-mail tới thầy  Nguyễn Ngọc Quang:  quangnn@ptit.edu.vn từ ngày 0h ngày 15/09/2022 đến hết 12h00 ngày 16/09/2022 (Phải gửi từ e-mail do Học viện đã cấp cho sinh viên – các trường hợp gửi sai thời gian sẽ không được xử lý). Các thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ theo số điện thoại 02438547797 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Danh mục các học phần tốt nghiệp

Phuluc1_Mau_Don_dieu_chinh_dang_ky D18