Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại, học cải thiện điểm, văn bằng 2, kỳ II năm học 2020-2021 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội (lần 2)
20/04/2021
Thông báo: V/v Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2020-2021
26/04/2021
– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Học viện;
Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2021 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:
1. Đối tượng:
– Sinh viên các khóa Đại học chính quy đã trả nợ môn và đủ điều kiện xét tốt nghiệp (kết quả tính đến hết kỳ thi phụ, học kỳ 1 năm học 2020-2021).
– Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021.
2. Hình thức, thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:
– Hình thức đăng ký: đăng ký online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn
– Thời gian đăng ký: từ 04 – 07/05/2021.
– Thời gian họp xét: Dự kiến cuối tháng 05/2021.
3. Lưu ý:
– Các sinh viên còn nợ học phí, lệ phí học lại, học cải thiện… sẽ không được xét tốt nghiệp.
– Các sinh viên còn thiếu hồ sơ (phiếu thông tin tốt nghiệp, bản sao văn bằng THPT, bản sao Giấy khai sinh…) cần nộp hoàn thiện về phòng Giáo vụ trước khi đăng ký xét tốt ngiệp.
Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.