Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022

Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2021-2022 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
18/05/2022
Thông báo V/v: Mở bổ sung học phần trong học kỳ phụ, năm học 2021-2022
25/05/2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học 2021-2022 của Học viện; Căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các Lớp học phần và đăng ký Thời khóa biểu học kỳ phụ, năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

  1. Danh sách và thời khóa biểu các học phần có bố trí mở lớp, không mở lớp; Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
  2. Đối tượng, thời gian và cách đăng ký:

– Đối tượng: Sinh viên còn thời hạn đào tạo theo quy định, đã hoàn thành nộp học phí đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo thông báo của phòng Tài chính kế toán và có đăng ký nguyện vọng học kỳ phụ năm học 2021-2022.

– Thời gian: đăng ký online trên hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn  từ 12h00 ngày 24/05/2022 (thứ 3) đến 24h00 ngày 27/05/2022 (thứ 6).

– Cách đăng ký: truy nhập hệ thống qldt -> tab ĐĂNG KÝ MÔN HỌC -> tại ô “Lọc theo môn học” nhập Mã môn học cần đăng ký -> bấm vào nút “Lọc >>”

– Lưu ý: Sinh viên không được đăng ký quá 12 tín chỉ; trường hợp các học phần đã đăng ký nguyện vọng nhưng không đăng ký được lịch học do không mở lớp hoặc trùng lịch học thì sinh viên được phép đăng ký thay thế bằng học phần khác có mở trong kỳ học.

  1. Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc:

a- Các trường hợp sinh viên thuộc đối tượng ở mục 2 nêu trên nếu có vướng mắc liên hệ Phòng giáo vụ theo số điện thoại 08.3655.9808 trong thời gian mở hệ thống đăng ký (giờ hành chính) để được hỗ trợ giải đáp.

b- Các trường hợp không đăng ký nguyện vọng học hè, Học viện tạo điều kiện cho sinh viên được đăng ký bổ sung lịch học bằng hình thức online trên hệ thống qldt  (trong trường hợp các lớp học còn chỗ) từ 12h ngày 28/05/2021 đến 24h ngày 29/05/2022.

c- Phòng Giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ đối với các trường hợp không đăng ký được vì các lý do: Hoàn thành học phí muộn; Không đăng ký nguyện vọng; Không đăng ký lịch học (thời khóa biểu) trong thời gian đăng ký;

d- Sinh viên đã đăng ký lịch học không được xin rút hủy đăng ký trong mọi trường hợp./.

Tải về:

0523_TB_Phuluc_Danh_sach_hoc_phan_TKB(1)