Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021
04/06/2021
Thông báo: V/v Tổ chức thi trực tuyến, Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017 (Cập nhật 11/6/2021))
11/06/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa trước trả nợ các môn học dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2021 như sau:

1. Sinh viên đại học chính quy đã hoàn thành việc trả nợ các môn học, đăng ký xét tốt nghiệp (online) đợt tháng 05/2021 đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

2. Các trường hợp thắc mắc về điểm, bổ sung hồ sơ, nợ học phí … đề nghị nộp đơn và hoàn thành các nội dung trên trước 16h00 ngày 10/06/2021 để được xem xét giải quyết, cụ thể:

  • Gửi email cho cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797;
  • Nộp bổ sung hồ sơ bản sao bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh tại Văn phòng Một cửa – Ô số 1 hoặc gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ Cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông – Số 94 Trần Phú- Hà Đông – Hà Nội.

Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2021 (11.6.2021)