Thông báo: V/v Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 đối với các lớp đại trà khóa 2021 và Course 3 của lớp CLC khóa 2021

Thông báo V/v: Các môn học thay thế ngành CNTT và Viễn thông hệ Đại học chính quy khóa 2015 đến 2018
15/08/2022
Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2022-2022
18/08/2022
Show all

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2022-2023 của các lớp Đại học chính quy,

Học viện thông báo về việc đăng ký mua học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 đối với các lớp đại trà và Course 3 của lớp CLC khóa 2021 như sau:

1. Đối tượng: Là các sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2021 đã đăng ký học phần tiếng Anh Course 2 tiếng Anh Course 3 (đối với lớp CLC khóa 2021) trong chương trình đào tạo.

2. Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu: Chi tiết kèm theo (sinh viên có thể kiểm tra Thời khóa biểu của cá nhân trên Hệ thống quản lý đào tạo Edusoft).

3. Học liệu học tập:

a. Sinh viên bắt buộc phải tự túc trang bị các học hiệu như sau:

  • Sách học tập của học phần tiếng Anh Course 2 đối với các lớp đại trà khóa 2021 (sách do IIG Việt Nam phát hành);
  • Tài khoản ED (English Discoveries) do IIG Việt Nam cung cấp để học tập tiếng Anh trực tuyến theo chương trình (sinh viên có thể lựa chọn một trong các Gói tài khoản 6 hoặc 12 tháng).

Lưu ý: Tài khoản ED đang sử dụng và còn thời hạn thì sinh viên tiếp tục sử dụng để học tập học phần tiếng Anh tiếp theo; nhưng nếu thời gian không đủ để học tập toàn bộ học phần mới thì phải đăng ký để được gia hạn khi tài khoản cũ kết thúc.

b. Chi phí học liệu:

  • Giá sách học tập học phần tiếng Anh Course 2 là 81.000 VND, tài khoản ED là 820.000 đ/6 tháng hoặc 1.020.000 đ/12 tháng theo thông báo của IIG Việt Nam (Thông báo chi tiết của IIG Việt Nam kèm theo);
  • Mức giá trên đã được IIG Việt Nam hỗ trợ theo chương trình hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và IIG Việt Nam;

c. Thời gian và hình thức đăng ký mua sách và tài khoản ED:

    • Thời gian đăng ký và thu tiền: Từ ngày 15/08/2022 23/08/2022
    • Hình thức thu: Học viện triển khai thu phí mua sách và tài khoản ED của sinh viên qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên sử dụng tài khoản PTIT S-Link của cá nhân để khai thông tin và nộp tiền theo mã định danh tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn/dangkytienganh hoặc truy cập mục Đăng ký mua sách và học liệu tiếng Anh trên Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn)

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện.

Nếu sinh viên có vướng mắc về đăng ký sách và tài khoản ED sinh viên liên hệ số điện thoại: 024.335.122.52

Nếu sinh viên có vướng mắc trong quá trình đóng tiền sách và tài khoản ED sinh viên  liên hệ số điện thoại (ĐT: 024.33.113.166).

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo