Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2022-2022

Thông báo: V/v Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 2 đối với các lớp đại trà khóa 2021 và Course 3 của lớp CLC khóa 2021
15/08/2022
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2022-2023 (đợt tháng 8/2022)
19/08/2022
Show all

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy đang trong thời gian học tập tại Cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.
  2. Thủ tục, thời gian thực hiện:

– Sinh viên thực hiện đăng ký theo một trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Đăng ký trên ứng dụng PTIT S-Link: Sinh viên cập nhật bản mới nhất của ứng dụng sau đó đăng nhập và vào mục Dịch vụ một cửa à Giáo vụ à Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ sinh viên, điền đầy đủ thông tin, gửi kèm ảnh thẻ 3×4, ảnh chụp CMTND/CCCD, thực hiện thanh toán dịch vụ và nộp đơn theo hướng dẫn trên ứng dụng.

+ Cách 2: Đăng ký trực tiếp: Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu kèm bản photo CMTND/CCCD, nộp lệ phí tại Phòng TCKT – Bộ phận một cửa và nộp đơn có dán ảnh tại Phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (theo mẫu gửi kèm).

– Mức lệ phí: 55.000 đ/thẻ.

– Thời gian đăng ký: Từ 18/08/2022 đến 31/08/2022.

– Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

– Lưu ý: Phòng Giáo vụ từ chối tiếp nhận các trường hợp không đầy đủ thông tin hồ sơ; thiếu ảnh thẻ, bản chụp CMTND/CCCD hoặc chưa nộp lệ phí.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

TB_Tổ chức _2022+ Mẫu đơn