Thông báo: V/v: Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế, khai báo tình trạng sức khỏe

Thông báo: Đăng ký học liệu cho học phần tiếng anh Course 0, 1, 3, và Course 3_CLC của khóa 2020, 2021 (đợt 2)
08/03/2022
Thông báo: Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2022
10/03/2022

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh, đợt 2 – phần thực hành;

– Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu toàn bộ sinh viên Khóa 2021 căn cứ theo lịch đã thông báo để đăng ký và khai báo tình trạng sức khỏe trước khi tham gia học học phần GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành. Cụ thể như sau:

  1. Cách thức đăng ký và khai báo:
  • Sinh viên sử dụng tài khoản email của Học viện đã cung cấp để thực hiện đăng ký online vào Form theo đường link sau: https://forms.office.com/r/i9eVjXvnZQ
  • Sinh viên tự test Covid tại nhà và khai rõ tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn chi tiết trên Form theo khung thời gian dưới đây.
  1. Thời gian thực hiện đăng ký và khai báo tình trạng sức khỏe
Nhóm lớp Thời gian học Thời gian đăng ký và khai báo tình trạng sức khỏe
Nhóm lớp 1:

Ngành CNTT (bao gồm cả 5 lớp CLC), ATTT

Từ 13/03/2021 đến 20/03/2022 Từ 9h ngày 11/3/2022 đến 9h ngày 12/3/2022
Nhóm lớp 2:

Ngành CN KTĐ – điện tử, Công nghệ ĐPT, ĐTVT, hệ VLVH

Từ 20/03/2022 đến 27/03/2022 Từ 9h ngày 18/3/2022 đến 9h ngày 19/3/2022
Nhóm lớp 3:

Ngành Kế toán, QTKD, Marketing, TMĐT; Fintech, Truyền thông ĐPT

Từ 27/03/2022 đến 02/04/2022 Từ 9h ngày 25/3/2022 đến 9h ngày 26/3/2022
  1. Lưu ý:
  • 100% sinh viên phải thực hiện việc đăng ký và khai báo này.
  • Các sinh viên ốm đau, bệnh tật khai báo rõ lý do và được công nhận như đơn xin hoãn học và sẽ được Học viện bố trí học bù vào kỳ hè.
  • Các trường hợp không thực hiện đăng ký Form trên, nghỉ không có lý do hoặc không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định.
  • Học viện sẽ tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống và điều trị Covid-19 cho sinh viên trước khi đi học GDQP-AN (xem Thông báo số 26/TB-GV ngày 7/3/2022).

Phòng Giáo vụ đề nghị CVHT và Ban cán sự các lớp thông báo và đôn đốc sinh viên khóa 2021 được biết và nghiêm túc thực hiện.

 

Trân trong thông báo!

Tải về:

TB27_ĐK-học-GDQP_thực-hành