Thông báo: Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2022

Thông báo: V/v: Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế, khai báo tình trạng sức khỏe
09/03/2022
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 1 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế
12/03/2022

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện; Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-HV ngày 23/01/2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tín chỉ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2022 tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc. Cụ thể như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH ĐỘ THI, HÌNH THỨC THI
  2. Đối tượng dự thi:

Sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định. Trong đó:

+ Sinh viên năm cuối hệ Đại học chính quy (từ Khóa 2014);

+ Sinh viên khóa 2018 hệ Cao đẳng nghề.

  1. Trình độ thi:

+ Sinh viên các lớp đại trà hệ đại học chính quy: Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên các lớp chất lượng cao hệ đại học chính quy: Tiếng Anh trình độ B2.

+ Sinh viên hệ Cao đẳng nghề: Tiếng Anh trình độ A2.

  1. Hình thức thi:

Sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo hình thức trực tuyến tại phần mềm ứng dụng Trans. Trong đó:

– Thi tự luận (trực tuyến) đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

– Thi vấn đáp (trực tuyến) đối với Kỹ năng Nói.

  1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI
  2. Đăng ký dự thi: Từ ngày 11/03/2022 đến ngày 24/03/2022.

– Thủ tục đăng ký dự thi: Sinh viên điền và nộp Đơn đăng ký dự thi (Mẫu đơn kèm theo) cùng ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công lệ phí dự thi (250.000 đồng/SV) qua địa chỉ email khaothi@ptit.edu.vnhangtt@ptit.edu.vn.

Tiêu đề email: ĐKDT Chuẩn đầu ra TA Đợt 1.2022.

Ghi chú: Lệ phí thi chuyển khoản tới tài khoản thu học phí của Học viện, nội dung chuyển tiền ghi: CDR TA Dot 1.2022 Mã sinh viên Họ và tên sinh viên. Ví dụ: CDR TA Dot 1.2022 B17DCCN001 Nguyen Van A

  1. Thời gian thi: Ngày 31/03/2022
  2. Danh sách phòng thi được công bố từ ngày 26/03/2022 tại Website của Học viện: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/.

 

Trân trọng thông báo.

Tải về:

Mẫu đơn đăng ký