Thông báo V/v: Cung cấp tài khoản và hướng dẫn học học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2022

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần đợt học lớp riêng, học kỳ 1 năm học 2022-2023
24/10/2022
Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2021-2022 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
27/10/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022-2023 của Trung tâm GDQP-AN trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản và hướng dẫn sinh viên than gia học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh cho các lớp hệ Đại học chính quy Khóa 2022 (xem các file được gửi kèm thông báo), cụ thể như sau:

  • Danh sách tài khoản đăng nhập MS Team để học trực tuyến (nhóm lớp 2 – Tài khoản học trực tuyến sẽ được gửi vào email Học viện cấp cho sinh viên -@stu.ptit.edu.vn)
  • Danh sách biên chế học trực tiếp (nhóm lớp 1)
  • Hướng dẫn sinh viên học trực tuyến
  • Hướng dẫn sinh viên học trực tiếp
  • Danh sách sinh viên học lại cùng khóa 2022 (học ghép với nhóm lớp 1)

Các vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh (tài khoản, mật khẩu…) sinh viên liên hệ các các thầy/ cô của Trung tâm GDQP&AN để được xử lý:

  • Thầy Tiến: 0989788226 (phụ trách chung)
  • Cô Hiền: 0978912846 (phục trách điểm thi)
  • Cô Mỹ: 0979551608 (Hỗ trợ kỹ thuật)
  • Cô Thơm: 0904510282 (Hỗ trợ kỹ thuật)
  • Cô Nga: 0984863225 (phụ trách điểm danh)

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

1. DSSV K288- BCVT học online đợt 1 BCVT01-07

2. Danh sách K288 – BCVT trực tiếp đợt 1

3. Hướng dẫn học trực tuyến

4. Hướng dẫn học trực tiếp

5. DS SV học lại cùng D22