Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2021-2022 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Cung cấp tài khoản và hướng dẫn học học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2022
26/10/2022
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2022.
28/10/2022

 Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023 và kế hoạch công tác năm 2022.

– Căn cứ các quy định của Bộ GD&ĐT, của Học viện về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022, Phòng Giáo vụ thông báo các sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy của Học viện tại Cơ sở đào tạo Hà Nội. Cụ thể:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2018 khối kỹ thuật, các khóa từ 2019 đến 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện.
  2. Tiêu chuẩn và danh sách đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT.

– Các sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2022-2023 sẽ được Học viện gửi thông báo vào email cá nhân của sinh viên (email do Học viện cấp).

– Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.

  1. Lưu ý:

Các trường hợp sai sót thông tin và có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Bộ phận một cửa hoặc gửi email về Học viện (chỉ giải quyết nếu gửi từ các email do Học viện cấp) trước 17h00 ngày thứ Năm (10/11/2022):

  • Thắc mắc về điểm TBCHT: Phòng Giáo vụ (ô số 1-2). Email cô Chu Phương Hiền: cphien@ptit.edu.vn.
  • Thắc mắc về điểm thưởng, điểm rèn luyện: Phòng CT&CTSV (ô số 3-4). Email cô Lê Thị Kim Nhung: nhungltk@ptit.edu.vn.

Các sinh viên được nhận học bổng, phòng Giáo vụ sẽ thông báo sau khi có kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng KKHT của Học viện họp.

Trân trọng!