Thông báo V/v: Cung cấp tài khoản và hướng dẫn học học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2022 (đợt 2)

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên – Đợt 2 năm 2022
03/11/2022
Thông báp: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp Các lớp: Đại học chính quy khóa 2019-2023 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện)
08/11/2022
Show all

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2022-2023 của Trung tâm GDQP-AN trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Phòng Giáo vụ thông báo tài khoản và hướng dẫn sinh viên than gia học phần Giáo dục quốc phòng, an ninh cho các lớp hệ Đại học chính quy Khóa 2022 (xem các file được gửi kèm thông báo), cụ thể như sau:

  • Danh sách tài khoản đăng nhập MS Team để học trực tuyến (nhóm lớp 1 – Tài khoản học trực tuyến sẽ được gửi vào email Học viện cấp cho sinh viên -@stu.ptit.edu.vn)
  • Danh sách biên chế học trực tiếp (nhóm lớp 2)
  • Hướng dẫn sinh viên học trực tuyến
  • Hướng dẫn sinh viên học trực tiếp
  • Danh sách sinh viên học lại cùng khóa 2022 (học ghép với nhóm lớp 1)

Các vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh (tài khoản, mật khẩu…) sinh viên liên hệ các các thầy/ cô của Trung tâm GDQP&AN để được xử lý:

  • Thầy Tiến: 0989788226 (phụ trách chung)
  • Cô Hiền: 0978912846 (phục trách điểm thi)
  • Cô Mỹ: 0979551608 (Hỗ trợ kỹ thuật)
  • Cô Thơm: 0904510282 (Hỗ trợ kỹ thuật)
  • Cô Nga: 0984863225 (phụ trách điểm danh)

Phòng Giáo vụ thông báo và phổ biến tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Tải về:

K288- BCVT online đợt 2 BCVT10-16(3)

K288 – BCVT trực tiếp đợt 2(1)

3.-Hướng-dẫn-học-trực-tuyến(1)

4.-Hướng-dẫn-học-trực-tiếp(1)