Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên – Đợt 2 năm 2022

Thông báo: Về việc nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kỹ thuật (các lớp D18ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT)
03/11/2022
Thông báo V/v: Cung cấp tài khoản và hướng dẫn học học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2022 (đợt 2)
04/11/2022

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức Lễ tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy – Đợt 2 năm 2022, Phòng Giáo vụ thông báo cụ thể kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự buổi lễ như sau:

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp:

– Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 11/11/2022 (Thứ Sáu). Chi tiết kế hoạch gửi kèm.

– Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội).

  1. Thành phần tham gia Lễ tốt nghiệp:

– Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa/Bộ môn; Lãnh đạo các Phòng/Ban chức năng.

– Các Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 – năm 2022

– Các Tân Cử nhân hệ Đại học chính quy niên khóa 2018-2022 khối ngành Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8 và tháng 10/2022.

– Các Tân Kỹ sư, Cử nhân các khóa trước đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2022.

(Danh sách sinh viên tham dự lễ tổng kết, trao bằng kèm theo).

  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thực hiện đối với các sinh viên được nhận bằng:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu trước 08h00 ngày thứ Sáu (11/11/2022) gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí ký túc xá còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan.

  1. Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMTND/CCCD; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMTND/CCCD.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Chương trình + Sơ đồ chỗ ngồi

Danh sach nhan bang tot nghiep Dot thang 11_2022