Thông báp: Kế hoạch tổ chức thực tập tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp Các lớp: Đại học chính quy khóa 2019-2023 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện)

Thông báo V/v: Cung cấp tài khoản và hướng dẫn học học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2022 (đợt 2)
04/11/2022
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên các lớp Chất lượng cao khóa 2022 xét Miễn học – miễn thi Tiếng Anh đợt T10.2022 (dự kiến)
08/11/2022

– Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Học viện.

– Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện.

Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 (các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên ĐHCQ khóa 2019-2023 và các khóa trước chưa đạt học phần thực tập, các môn thay thế tốt nghiệp của các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và TT Đa phương tiện.
 1. Khung thời gian:
 • Thời gian đăng ký thực tập online: 12 – 14/12/2022.
 • Hướng dẫn, tổ chức cho SV đăng ký thực tập: Thứ 3 (03/01/2023 tùy từng ngành).
 • Thực tập theo nội dung, đề cương được phân công (06 tuần): từ 06/02 – 19/03/2023.
 • Tổ chức đánh giá kết quả thực tập: 20/03 – 26/03/2023.
 • Xét, công bố kết quả xét ĐKDT tốt nghiệp, làm ĐA/KL tốt nghiệp, học các học phần tốt nghiệp: 27/03 – 03/04/2023
 • Tổ chức giao Khóa luận tốt nghiệp, đăng ký lớp học và thi các học phần chuyên môn tốt nghiệp: 04/04 – 09/04/2023
 • Thực hiện Khóa luận, học và thi các học phần thay thế tốt nghiệp (10 tuần): 10/04 – 18/06/2023
 • Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp: 19/06 – 30/06/2023

Chi tiết Khung kế hoạch đối với từng ngành theo các Phụ lục gửi kèm.

 • Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, sinh viên liên hệ phòng Giáo vụ (cô Đỗ Thúy Hằng, 0243.854.7797) để được hướng dẫn, giải đáp.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục kế hoạch thực tập, tốt nghiệp