Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2023 các ngành khối Kỹ thuật và các khóa trước trả nợ

Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2022
07/04/2023
Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2018-2023 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2024
14/04/2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 04/2023 của Học viện. Phòng Giáo vụ thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2023 khối ngành Kỹ thuật và các khóa trước trả nợ. Cụ thể:

  1. Cấp bằng tốt nghiệp:

– Học viện cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 259/QĐ-HV ngày 01/03/2023, 296/QĐ-HV ngày 10/03/2023 (danh sách kèm theo).

– Sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại phòng phát bằng – tầng 2 – A1 (đầu hồi phía sân trước nhà A2) vào các chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần hoặc nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp.

  1. Tổ chức Lễ tốt nghiệp: Học viện dự kiến tổ chức lễ Tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên từ 17-28/04/2023 (chi tiết sẽ có thông báo sau).
  2. Lưu ý:

– Sinh viên cần hoàn tất các thủ tục: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí KTX còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan trước khi nhận bằng.

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” trong giờ hành chính.

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải mang theo CMTND/CCCD; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMTND/CCCD.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

DSSV được cấp bằng tốt nghiệp