Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2018-2023 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2024

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2023 các ngành khối Kỹ thuật và các khóa trước trả nợ
07/04/2023
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo ACCA – ngành Kế toán khóa 2022
14/04/2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2018-2023 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2023, Phòng Giáo vụ thông báo cụ thể kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp:

– Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 21/04/2023 (Thứ Sáu). Chi tiết kế hoạch gửi kèm.

– Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội).

  1. Thành phần tham gia Lễ tốt nghiệp:

– Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa/Bộ môn; Lãnh đạo các Phòng/Ban chức năng.

– Các Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 – năm 2023

– Các Tân Kỹ sư hệ Đại học chính quy niên khóa 2018-2023 khối ngành Kỹ thuật đã được công nhận tốt nghiệp.

(Danh sách sinh viên tham dự lễ tổng kết, trao bằng kèm theo).

  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thực hiện đối với các sinh viên được nhận bằng:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu trước 08h00 ngày thứ Sáu (21/04/2023) gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí ký túc xá còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan.

  1. Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMTND/CCCD; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMTND/CCCD.

Trân trọng thông báo!

 Tải về:

Toàn văn thông báo + Chương trình trao bằng + Sơ đồ bố trí chỗ ngồi

DSSV nhận bằng tốt nghiệp T4.2023