Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2022

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp khóa 2019 khối ngành kinh tế
31/03/2023
Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2018-2023 các ngành khối Kỹ thuật và các khóa trước trả nợ
07/04/2023

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ I năm học 2022-2023 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ 2022.

Đề nghị sinh viên kiểm tra lịch thi cá nhân của mình trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn (Mục: Xem lịch thi lại).

Các thắc mắc về danh sách thi, sinh viên viên liên hệ Trung tâm Khảo &ĐBCLGD phòng 114- Tầng 1 – Nhà A1 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.