Thông báo: Bổ sung các môn học thực hành theo hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2020-2021
07/05/2021
Thông báo V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp học phần khóa 2017, 2018, 2019
11/05/2021
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo tiến độ tổ chức đào tạo học kỳ 2 (2020-2021) và trên cơ sở đề xuất của các Khoa chuyên môn, phòng Giáo vụ thông báo bổ sung các môn thực hành theo hình thức trực tuyến từ tuần 19 (từ 10/05) gồm các môn học kèm theo.
Sinh viên tra cứu lịch thực hành, ID lớp tại trang QLDT và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Giảng viên giảng dạy.
*Danh sách các môn học tổ chức thực hành online:
STT Môn học Bộ môn quản lý Số ca thực hành
1. An toàn và bảo mật HTTT An toàn thông tin 1 10
2. An toàn hệ điều hành An toàn thông tin 1 3
3. An toàn mạng nâng cao An toàn thông tin 1 12
4. Cơ sở ATTT An toàn thông tin 1 5
5. Các kỹ thuật giấu tin An toàn thông tin 1 6
6. Các kỹ thuật theo dõi giám sát an toàn mạng An toàn thông tin 1 6
7. Hệ điều hành Windows và Linux An toàn thông tin 1 8
8. Kiểm thử xâm nhập An toàn thông tin 1 10
9. Mật mã học cơ sở An toàn thông tin 1 6
10. Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động Công nghệ phần mềm 1 24
11. Kỹ thuật đồ họa Công nghệ phần mềm 1 2
12. Lập trình mạng với C++ Công nghệ phần mềm 1 4
13. Lập trình Web Hệ thống thông tin 1 14
14. Mạng máy tính Hệ thống thông tin 1 24
15. Các kỹ thuật lập trình Trung tâm TNTH 12
16. Điện tử số Trung tâm TNTH 18
17. Kỹ thuật số Trung tâm TNTH 24
18. Tin học cơ sở 3 Trung tâm TNTH 30
19. Điện tử công suất Kỹ thuật điện tử 1 6
20. Cơ sở điều khiển tự động Kỹ thuật điện tử 1 12
21. Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông Mạng máy tính 1 25
22. Cơ sở kỹ thuật thông tin quang Tín hiệu 1 15
23. Xử lý âm thanh và hình ảnh Tín hiệu 1 10
24. Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến Vô tuyến 1 15
25. Kỹ thuật siêu cao tần Vô tuyến 1 8
26. Thông tin di động Vô tuyến 1 19
27. Thực hành chuyên sâu viễn thông Khoa Viễn thông 1 168
28. Lập trình Game cơ bản Đa phương tiện 1 4
29. Thiết kế đa phương tiện nâng cao Đa phương tiện 1 6
30. Thiết kế ấn phẩm điện tử 2 Đa phương tiện 1 4
Tổng cộng 342

 

* Các môn không thực hành online (sẽ thực hành khi quay trở lại học tập tại HV):

STT Môn học Bộ môn quản lý Số ca thực hành
30. Vật lý 1 và thí nghiệm Vật lý 1 203
31. Cơ sở đo lường điện tử Trung tâm TNTH 42
32. Điện tử tương tự Trung tâm TNTH 20
33. Lý thuyết mạch Trung tâm TNTH 61
34. Thực hành cơ sở Trung tâm TNTH 60
35. Thực hành chuyên sâu điện tử Khoa Điện tử 1 23
Tổng cộng 577

Trân trọng ./.