Thông báo: Ban hành kế hoạch thi phòng máy (thực hành, trắc nghiệm) học kỳ 1 2023-2024

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT – Đợt 2 năm 2023
07/11/2023
Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng
13/11/2023

Thực hiện kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã ban hành;

Căn cứ số lượng phòng máy tổ chức thi hiện có của Học viện. Phòng Giáo vụ thông báo:

Cập nhật lịch thi, phòng thi đối với các môn thi trên phòng máy (thực hành, trắc nghiệm).

Đề nghị các sinh viên truy cập vào QLĐT để xem lịch thi của mình. Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.