Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo ACCA – ngành Kế toán khóa 2022

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2018-2023 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2024
14/04/2023
Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2022-2023 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng
21/04/2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ngành Kế toán – khoá 2022 (D22KT)

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024, sau thời gian Sinh viên được sự tư vấn của Khoa Tài chính kế toán, Phòng Giáo vụ thông báo tới toàn bộ Sinh viên ngành kế toán, khoá 2022 lịch đăng ký chuyên ngành ACCA, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

– Toàn bộ sinh viên ngành kế toán, khoá 2022 có nguyện vọng học chuyên ngành ACCA.

2. Thời gian đăng ký:

– Từ 10h ngày 19/04/2023 (thứ 4) đến 24h ngày 21/04/2023 (thứ 6).

3. Thao tác đăng ký:

– Sinh viên đăng nhập hệ thống -> mục ĐĂNG KÝ MÔN HỌC  -> kéo xuống cuối trang màn hình, tại mục ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH HỌC, sinh viên nhập vào ô trống: ACCA  ->  Lưu

– Để kiểm tra xem kết quả đăng ký đã được hệ thống chấp nhận chưa, sinh viên sau khi thực hiện thao tác ĐĂNG KÝ và LƯU ở trên, có thể bấm vào nút XEM ĐĂNG KÝ (ở bên cạnh nút LƯU) để biết.

4. Lưu ý:

Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện, kết thúc thời gian đăng ký Học viện sẽ ra quyết định thành lập các lớp chuyên ngành ACCA, ngành Kế toán khoá 2022 đối với các Sinh viên đã đăng ký nguyện vọng học.

Phòng Giáo vụ thông báo tới sinh viên các lớp liên quan biết và thực hiện.

Trân trọng./.