Thông báo: Về việc nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kỹ thuật (các lớp D18ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT)

Thông báo: Kế hoạch thi cho các lớp môn học – học phần khóa 2018-2019-2020, và 2021 học kỳ 1 năm học 2022-2023
02/11/2022
Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên – Đợt 2 năm 2022
03/11/2022
Show all

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2018 các ngành kỹ thuật, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên,vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ. Phòng Giáo vụ yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách thiếu hồ sơ (file danh sách kèm theo):

  1. Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Kiểm tra, rà soát và điền đầy đủ thông tin của cá nhân và ký xác nhận trong phiếu “Xác nhận thông tin cấp bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH(mẫu phiếu kèm theo).
  2. Nộp bổ sung giấy tờ còn thiếu (Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh

Nộp về Phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa) hoặc chuyển phát nhanh cho cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Số 94 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội trước ngày 15/11/2022.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cô Đỗ Thúy  Hằng – Phòng Giáo vụ (ĐT: 024.38547797; Email: hangdt@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu phiếu xác nhận thông tin hồ sơ SV

DSSV thiếu hồ sơ