THÔNG BÁO V/v Tra cứu thông tin chia lớp, mã sinh viên khoá 2020

Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 và các Đại học chính quy các khóa trước còn nợ môn
15/10/2020
Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2020
19/10/2020

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Tân sinh viên D2020 cách thức tra cứu Tên lớp, Mã sinh viên của mình.
Sinh viên truy cập và tra cứu theo số CMTND/CCCD:

Tra cứu thông tin sinh viên khóa 2020


Lưu ý:
– Thông tin đăng nhập hệ thống Quản lý đào tạo, hệ thống email của Học viên sẽ được thông báo sau. Sinh viên cân nhắc khi chia sẻ thông tin cá nhân.
– Sinh viên theo dõi fanpage phòng Giáo vụ để nhận được các thông báo mới nhất trong quá trình học tập tại Học viện: https://m.facebook.com/phonggiaovu/
Chúc các bạn thành công!