Thông báo: Kế hoạch thi cho các lớp môn học – học phần khóa 2018-2019-2020, và 2021 học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2022-2023 (lần 2) và kế hoạch thu học lại lớp riêng
02/11/2022
Thông báo: Về việc nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2018 các ngành kỹ thuật (các lớp D18ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT)
03/11/2022
Kính gửi : Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2018-2019-2020, và 2021
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy-học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023;
Phòng Giáo vụ thông báo: Ban hành Kế hoạch thi cho các lớp môn học – học phần khóa 2018-2019-2020, và 2021, cụ thể:
  • Khóa 2018:  bắt đầu thi từ 28/11 đến 15/12/2022;
  • Khóa 2019-2020-2021: bắt đầu thi từ 11/12 đến 08/01/2023;
  • Khóa 2022: lịch thi sẽ thông báo sau;
  • Các môn học thi phòng máy: Ngôn ngữ lập trình C++, Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình với Python, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, sinh viên tra cứu phòng thi trên trang: https://code.ptit.edu.vn/exam
Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để cập nhật lịch thi của mình, các trường hợp thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – Phòng Giáo vụ, Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (SV phải gửi từ email Học viện cấp).
Trân trọng./.