Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ hè, năm học 2022-2023
22/05/2023
Thông báo: Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ năm học 2023-2024
24/05/2023

Ngày 08/05/2023 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 621/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện.

Phòng Giáo vụ thông báo Khung kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 để sinh viên tiện theo dõi, thực hiện.

Một số mốc chính trong năm học 2023-2024 đối với hệ Đại học chính quy:

+ Học kỳ 1: Giảng dạy – học tập từ 14/08-10/12/2023 (17 tuần), thi từ 11/12/2023-07/01/2024 (04 tuần).

+ Học kỳ 2: Giảng dạy – học tập từ 15/01-26/05/2024 (17 tuần), thi từ 27/05-23/06/2024 (04 tuần).

+ Nghỉ tết Nguyên đán 2 tuần: 05/02-28/02/2024.

+ Học kỳ phụ: Từ 01/07-11/08/2024 (06 tuần).

+ Khóa 2023 nhập học dự kiến đầu tháng 09/2023.

+ Khóa 2019 khối kỹ thuật thực tập và tốt nghiệp: từ tháng 07-12/2023.

+ Khóa 2020 khối kinh tế thực tập và tốt nghiệp: từ tháng 02-07/2024.

Trân trọng ./.

Tải về:

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 2023-2024