Thông báo: Về việc đăng ký tiếng Anh tăng cường, ôn thi Chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 2014

Thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm tháng 8/2019 (Khóa 2017, 2018)
21/08/2019
Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2019
22/08/2019

Thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Học viện giao cho Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I về việc tổ chức các lớp Tiếng Anh tăng cường bậc 1 và bậc 2 cho sinh viên và các lớp ôn thi chuẩn đầu ra;

Nhằm hỗ trợ sinh viên khóa 2014 đạt kết quả cao trong đợt thi Chuẩn đầu ra tiếng anh (tiếng anh B1) để xét tốt nghiệp, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I xin thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh tăng cường bậc 1, bậc 2 của khóa 2014 và các lớp ôn thi Chuẩn đầu ra Tiếng anh như sau. Cụ thể như sau:

 1. Tiếng Anh tăng cường bậc 1 (Tiếng Anh A1) và tiếng Anh tăng cường bậc 2 (Tiếng Anh A2):
 2. Đối tượng:
 • Sinh viên khóa 2014 thi chưa đạt tiếng Anh bậc 1 hoặc bậc 2;
 1. Thời gian đăng ký: từ ngày 20/08/2019 đến ngày 27/08/2019
 2. Mức thu: 395.000 đ/tín chỉ
 3. Ôn thi tiếng anh Chuẩn đầu ra
 4. Đối tượng:
 • Sinh viên có nhu cầu đăng học để thi Chuẩn đầu ra tiếng anh (dự kiến vào ngày 15/09/2019)
 1. Thời gian đăng ký: từ ngày 20/08/2019 đến ngày 27/08/2019
 2. Mức thu: 1.450.000 đ/sinh viên/10 buổi
 3. Cách đăng ký:
 • Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Hướng nghiệp, Tầng 4 – Nhà A1 hoặc đăng ký tại link: http://bit.ly/TienganhHV
 • Điện thoại: 02433 560 074 – 0903268811

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông I  sẽ sắp xếp lớp học và thông báo lịch học, mức học phí tới các sinh viên đăng ký.

Trân trọng cảm ơn!