Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2019

Thông báo: Về việc đăng ký tiếng Anh tăng cường, ôn thi Chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 2014
22/08/2019
Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2018-2019 và học kỳ phụ năm 2018-2019 trở về trước
27/08/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2019 và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, phòng Giáo vụ thông báo các nội dung liên quan đầu khóa học 2019 như sau:
1. Danh sách phân lớp, cấp mã sinh viên:
Học viện dự kiến phân lớp, cấp mã sinh viên cho các thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học theo các ngành đào tạo của khóa 2019 kèm theo. Đề nghị các Tân sinh viên xem tại các file chi tiết gửi kèm, hoặc thể tra cứu thông tin phân lớp tại: https://www.toiyeuptit.com/TraLop
2. Tài khoản truy cập hệ thống Quản lý đào tạo (http://qldt.ptit.edu.vn):
Tân sinh viên khóa 2019 đăng nhập hệ thống Quản lý đào tạo của Học viện bằng tài khoản cá nhân:
– Tên đăng nhập: Mã sinh viên (được Học viện cấp)
– Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Số CMTND/Thẻ căn cước.
* Yêu cầu Tân sinh viên đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.
– Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý đào tạo (file kèm).
3. Thời khóa biểu D19: Thời khóa biểu cá nhân, các Tân sinh viên có thể thể xem trong hệ thống Quản lý đào tạo hoặc tại các file gửi kèm (Thời khóa biểu theo lớp).
– Thời khóa biểu các ngành: CNTT, ATTT, KT ĐTVT, KT Đ-ĐT (file kèm)
– Thời khóa biểu các ngành: CN ĐPT, TT ĐPT, QTKD, TMĐT, Marketing, Kế toán (file kèm)
4. Lịch học tuần lễ công dân: (file kèm)
5. Lưu ý:
– Trong ngày nhập học, Học viện sẽ cung cấp cho các Tân sinh viên: Sổ tay sinh viên, Thời khóa biểu cá nhân trong Học kỳ 1, Thẻ sinh viên tạm thời, Kế hoạch tuần lễ công dân và sinh hoạt đầu khóa học,
– Trong tuần lễ công dân: Tân sinh viên sẽ được Phòng Giáo vụ hướng dẫn về các quy chế, quy định, khai thác thông tin từ hệ thống Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn (đăng ký môn học, lịch học, lịch thi, kết quả học tập…) bằng tài khoản cá nhân tại buổi phổ biến quy chế đào tạo hoặc có thể tìm hiểu hướng dẫn chi tiết trong Sổ tay sinh viên.
Chúc các bạn Tân sinh viên 2019 có một khóa học thành công.
Trân trọng ./.

Tải về:

Lịch sinh hoạt tuần lễ công dân

Danh sách phân lớp D19

Thời khóa biểu khối ngành MAR TMDT QTKD KT CNDPT TTDPT

Thời khóa biểu khối ngành AT CNTT DT VT

Hướng dẫn truy cập hệ thống Quản lý đào tạo