Thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm tháng 8/2019 (Khóa 2017, 2018)

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2019
19/08/2019
Thông báo: Về việc đăng ký tiếng Anh tăng cường, ôn thi Chuẩn đầu ra cho sinh viên Khóa 2014
22/08/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2017, 2018 được miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm tháng 8/2019, cụ thể sinh viên download file kèm.

Các sinh viên khóa khác sẽ được xử lý và thông báo sau.

Các trường hợp thắc mắc đề nghị gặp trực tiếp cô Chu Phương Hiền (từ ngày 21/8/2019 đến 26/8/2019) – Phòng Giáo vụ – nhà A1 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên khóa 2017 được MHMT, CĐĐ

Danh sách sinh viên khóa 2018 được MHMT, CĐĐ