Thông báo: Về việc cung cấp thông tin cần thiết để ghi nội dung trên văn bằng hệ Đại học chính quy khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các ngành ATTT, CNTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT)

Lược trích một số quy chế, quy định về quản lý đào tạo và công tác sinh viên
07/10/2021
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021
08/10/2021

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2017 các ngành kỹ thuật, phòng Giáo vụ thông báo về việc “Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin cần thiết để ghi nội dung trên văn bằng” như sau:

  1. Sinh viên cung cấp thông tin cần thiết để ghi nội dung trên văn bằng và ký xác nhận trong phiếu “Xác nhận thông tin cấp bằng tốt nghiệp Đại học” theo mẫu gửi kèm. (Sinh viên đối chiếu thông tin cá nhân phòng Giáo vụ đã lập phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp theo file gửi kèm).
  2. Bổ sung giấy tờ (bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, bản sao Giấy khai sinh): Các sinh viên chưa có thông tin về tốt nghiệp trong bằng tốt nghiệp THPT, hoặc thông tin về ngày/tháng/năm sinh, nơi sinh trong giấy khai sinh (ghi chú trong file gửi kèm) phải nộp bổ sung ngay bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, giấy khai sinh theo quy định.
  3. Phiếu xác nhận thông tin cấp bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu thiếu), bản sao giấy khai sinh (nếu thiếu) yêu cầu nộp về phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa) hoặc gửi về địa chỉ: cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội. Hạn nộp trước 17h00 ngày 22/10/2021.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cô Đỗ Thúy  Hằng – Phòng Giáo vụ (điện thoại: 0243.3501459, email: hangdt@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu phiếu

Hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp D17 kỹ thuật