Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 ; Đợt 4 năm 2022 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký lại chuyên ngành cho các lớp D19VT
07/10/2022
Thông báo V/v: Về việc Tổ chức các lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2022
12/10/2022
Show all

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-HV ngày 05/10/2020 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3.2022 và Đợt 4.2022 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

  1. Đối tượng và trình độ thi

Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy từ khóa 2018 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ B2.

  1. Hình thức thi

– Thi tự luận đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

– Thi vấn đáp đối với Kỹ năng Nói.

  1. Kế hoạch tổ chức thi

3.1.  Đăng ký dự thi: Sinh viên có thể đăng ký theo các hình thức.

a) Hình thức đăng ký:

+ Đăng ký dự thi online tại hệ thống QLĐT hoặc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm KT&ĐBCLGD (Phòng 115A1- Cơ sở Đào tạo Hà Đông).

b) Thời gian đăng ký dự thi:

+ Đợt 3:

– Đăng ký trên QLĐT từ ngày 12/10-16/10/2022

Cách đăng ký: Đăng nhập hệ thống/Đăng ký môn học (Cuối trang đăng ký/Nhập mã CHUAN_TA / Lưu

– Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Trung tâm KT&ĐBCLGD từ ngày 12/10/2022 đến ngày 30/10/2022;

+ Đợt 4:

– Đăng ký trên QLĐT từ ngày 15/11-20/11/2022

– Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Trung tâm KT&ĐBCLGD từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

c) Phí dự thi: Sinh viên nộp lệ phí dự thi theo 1 trong 2 hình thức sau:

– Nộp trực tiếp tại Văn phòng giao dịch Một cửa (Phòng TCKT);

– Hoặc nộp qua tài khoản ngân hàng (tài khoản nộp học phí). Nội dung chuyển tiền ghi rõ Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, Thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3.2022/Đợt 4.2022.

– Mức phí dự thi là: 250,000 đồng/ sinh viên.

3.2. Thời gian thi dự kiến:

Đợt 3: Ngày  05 – 06/11/2022;

Đợt 4: Ngày  24 – 25/12/2022.

3.3 Danh sách sinh viên dự thi: Danh sách phòng thi chính thức được công bố tại Website của Học viện: (http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/) trước khi thi ít nhất 03 ngày.

Trân trọng ./.

Tải về:

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CĐR