Thông báo: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Hà Nội

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2022
05/10/2022
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký lại chuyên ngành cho các lớp D19VT
07/10/2022
Show all

Căn cứ thông báo số 775/TB-HV ngày 22/08/2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thông báo tuyển sinh Chương trình chất lượng cao (theo Thông tư 23) trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2022;

Căn cứ kế hoạch tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học chính quy năm 2022 tại Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH),

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành công nghệ thông tin và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Cơ sở đào tạo phía Bắc, cụ thể như sau:

 1. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CNTT
 2. Mục đích: Kiểm tra năng lực và trình độ nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của sinh viên sau khi trúng tuyển kỳ thi đại học hệ Chính quy năm 2022, làm căn cứ để Học viện xét tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành CNTT.
 3. Đối tượng:
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên trúng tuyển và đã nhập học đại học chính quy năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở đào tạo phía Bắc các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử, có nhu cầu đăng ký xét tuyển vào Chương trình chất lượng cao ngành CNTT.
 • Đối tượng được miễn kiểm tra năng lực và trình độ tiếng Anh: Các sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn, đạt trình độ từ TOEFL iBT 30 điểm trở lên hoặc TOEFL ITP 360 điểm hoặc IELTS 4.0 điểm trở lên.
 1. Hình thức kiểm tra:
 • Sinh viên kiểm tra theo bài thi TOEFL ITP Placement Test chuẩn.
 • Hình thức kiểm tra: Làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính.
 1. Kế hoạch tổ chức kiểm tra:
 • Thời gian tổ chức kiểm tra: Từ 7:00 đến 18:45 ngày 16/10/2022
 • (Danh sách sinh viên, ca thi, phòng thi sẽ công bố tại website https://daotao.ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn trước ngày kiểm tra 02 ngày).
 • Địa điểm: Phòng máy tính tầng 6 nhà A3.
 1. Kết quả kiểm tra năng lực và trình độ tiếng Anh:

Kết quả kiểm tra năng lực và trình độ tiếng Anh này dùng làm căn cứ để Học viện xét tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành CNTT. Cụ thể như sau:

 • Các sinh viên có điểm kiểm tra, đánh giá năng lực bằng bài thi TOEFL ITP Placement Test từ 360 điểm trở lên hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị tương đương khác sẽ được xét trúng tuyển vào Chương trình chất lượng cao.
 • Các sinh viên chưa đạt mức điểm xét tuyển, nếu vẫn mong muốn theo học Chương trình chất lượng cao thì sẽ phải học và hoàn thành khóa học tiếng Anh tăng cường trước khi được xét chính thức vào học Chương trình chất lượng cao.
 1. KIỂM TRA PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
 2. Mục đích: Kiểm tra năng lực và trình độ tiếng Anh của sinh viên sau khi trúng tuyển kỳ thi đại học hệ Chính quy năm 2022, làm căn cứ để Học viện bố trí, sắp xếp sinh viên vào chương trình tiếng Anh phù hợp trình độ của sinh viên.
 3. Đối tượng:
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên trúng tuyển và đã nhập học đại học chính quy năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở đào tạo phía Bắc.
 • Đối tượng được miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào: Các sinh viên có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn, đạt trình độ từ TOEIC 225 điểm trở lên hoặc tương đương.
 1. Hình thức kiểm tra:
 • Sinh viên kiểm tra theo bài thi TOEIC Placement Test chuẩn hai kỹ năng: TOEIC Listening & TOEIC Reading.
 • Hình thức kiểm tra: Làm bài kiểm tra trực tiếp trên máy tính.
 1. Kế hoạch tổ chức kiểm tra:
 • Thời gian tổ chức kiểm tra: Từ 7:00 đến 18:45 ngày 26/10/2022 đến 28/10/2022

(Danh sách sinh viên, ca thi, phòng thi sẽ công bố tại website https://daotao.ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn trước ngày kiểm tra 02 ngày).

 • Địa điểm: Phòng máy tính tầng 4, 5, 6 nhà A3.
 1. Kết quả kiểm tra, đánh giá:

Kết quả kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh này dùng làm căn cứ để Học viện bố trí, sắp xếp sinh viên vào chương trình tiếng Anh phù hợp trình độ của sinh viên. Cụ thể như sau:

 • Các sinh viên có điểm kiểm tra phân loại đầu vào bằng bài thi TOEIC Placement Test đạt từ 225 điểm trở lên hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị tương đương khác sẽ tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh chính thức theo chương trình đào tạo của Học viện (course 1).
 • Các sinh viên có điểm kiểm tra phân loại đầu vào bằng bài thi TOEIC Placement Test nhỏ hơn 225 điểm hoặc không đăng ký dự thi TOEIC Placement Test và không có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị tương đương khác sẽ chưa được tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh chính thức theo chương trình đào tạo của Học viện và phải học tiếng Anh bổ trợ (course 0) của Học viện cho đến khi thi đạt yêu cầu đầu vào chương trình hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn giá trị với mức điểm tương đương với mức yêu cầu đầu vào.

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

Thông tin chi tiết về kế hoạch thi Sinh viên có thể xem tại Cổng thông tin đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại các địa chỉ:

https://daotao.ptit.edu.vn, https://tuyensinh.ptit.edu.vn, https://www.facebook.com/toeicptit/, https://facebook.com/ptittuyensinh

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo