Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2022

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022 (cập nhật 4/10/2022)
04/10/2022
Thông báo: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Hà Nội
05/10/2022

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2022 và kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Học viện thông báo các nội dung liên quan đầu khóa học tuyển sinh năm 2022 như sau:

  1. Danh sách phân lớp, cấp mã sinh viên:

Thông tin về lớp, mã sinh viên cho các Tân sinh viên khóa 2022 đã được gửi qua ứng dụng PTIT Tuyển sinh khi sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học. Ngoài ra, sinh viên có thể tra cứu thông tin lớp, mã sinh viên và các thông tin cá nhân khác tại link: https://portal.ptit.edu.vn/giaovu/tra-cuu-thong-tin-sinh-vien-khoa-2022/

  1. Sử dụng hệ thống Quản lý đào tạo:

Hệ thống Quản lý đào tạo http://qldt.ptit.edu.vn: Cổng thông tin cung cấp lịch học, lịch thi, kết quả học tập, đăng ký môn học, tình trạng học phí… cho cá nhân sinh viên trong suốt quá trình học.

– Sinh viên đăng nhập hệ thống Quản lý đào tạo http://qldt.ptit.edu.vn bằng tài khoản sau:

+ Tên đăng nhập: Mã sinh viên (do Học viện cấp)

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Số CMTND/Thẻ căn cước

Lưu ý: Sinh viên cần đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.

– Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý đào tạo gửi kèm theo.

  1. Sử dụng ứng dụng kết nối sinh viên PTIT S-Link: (hệ thống sẽ mở cho SV từ 6/10/2022)

Ứng dụng PTIT S-Link cung cấp cho sinh viên các tiện ích trong quá trình học tập tại Học viện. Sinh viên có thể tra cứu lịch học, lịch thi, danh sách lớp, kết quả học tập, sử dụng các dịch vụ công một cửa… trên ứng dụng.

– Sinh viên cài đặt và đăng nhập ứng dụng PTIT S-Link bằng tài khoản sau:

+ Tên đăng nhập: Mã sinh viên (do Học viện cấp)

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Số CMTND/Thẻ căn cước@Ptit

Lưu ý: Sinh viên cần đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.

– Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PTIT S-Link gửi kèm theo.

  1. Sử dụng hệ thống email của Học viện:

Email của Học viện cấp cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Học viện. Sinh viên sử dụng email để trao đổi, tiếp nhận các thông tin từ Học viện.

– Sinh viên sử dụng hệ thống email của Học viện http://mail.ptit.edu.vn/ với tài khoản như sau:

+ Tên đăng nhập/Địa chỉ email của sinh viên được cấp theo nguyên tắc: Sinh viên Nguyễn Văn An, mã sinh viên B22DCCN999, ngày sinh 01/02/2004 thì tài khoản email của sinh viên là: AnNV.B22CN999@stu.ptit.edu.vn

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Số CMTND/Thẻ căn cước

Lưu ý: Sinh viên cần đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.

– Hướng dẫn sử dụng hệ thống email gửi kèm theo.

  1. Lịch học tuần lễ công dân:

– Tuần lễ công dân được tổ chức từ ngày 10-15/10/2022 (hình thức học tập: học trực tiếp kết hợp học trực tuyến).

– Lịch học chi tiết đối với các lớp kèm theo hoặc sinh viên xem tại hệ thống QLĐT.

  1. Thi kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh và xét tuyển lớp Chất lượng cao

Sinh viên dự thi kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh và xét tuyển lớp Chất lượng cao theo thông báo cụ thể của Học viện kèm theo. Trong đó:

– Kiểm tra tiếng Anh để xét tuyển lớp Chất lượng cao: Ngày 16/10/2022

– Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào: Từ ngày 26-28/10/2022.

  1. Thời khóa biểu các lớp D2022:

– Thời khóa biểu cá nhân, sinh viên xem tại hệ thống Quản lý đào tạo hoặc tại các file gửi kèm. Sinh viên xem hướng dẫn cách đọc Thời khóa biểu tại hướng dẫn sử dụng hệ thống QLĐT kèm theo.

– Thời gian học tập chính thức: Từ ngày 17/10/2022.

  1. Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh:

– Nhóm lớp 1: các ngành KT ĐTVT, CNTT, KHMT, TT ĐPT, Báo chí:

+ Học lý thuyết (theo hình thức trực tuyến): 09-26/11/2022

+ Học thực hành (theo hình thức trực tiếp): 30/10-08/11/2022

– Nhóm lớp 2 các ngành ATTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT, QTKD, TMĐT, Kế toán, Marketing, CN tài chính:

+ Học lý thuyết (theo hình thức trực tuyến): 31/10-07/11/2022 và 18-26/11/2022

+ Học thực hành (theo hình thức trực tiếp): 08-17/11/2022

– Chi tiết kế hoạch học tập và các vấn đề liên quan đến đợt học Giáo dục quốc phòng – An ninh sinh viên xem trên website/fanpage của phòng Giáo vụ.

  1. Lưu ý:

– Các tài liệu liên quan đầu khóa học: Các Quy chế quy định, tiến trình đào tạo, kế hoạch… được Học viện cung cấp tại website của phòng Giáo vụ: https://ptit.edu.vn/giaovu/

– Trong ngày nhập học, Học viện sẽ cung cấp cho các Tân sinh viên: Sổ tay sinh viên, Thẻ sinh viên tạm thời và các tài liệu có liên quan đầu khóa học…

– Trong tuần lễ công dân: các sinh viên sẽ được Học viện hướng dẫn về các quy chế, quy định, khai thác thông tin từ hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn (đăng ký môn học, lịch học, lịch thi, kết quả học tập…) bằng tài khoản cá nhân hoặc có thể tìm hiểu hướng dẫn chi tiết trong Sổ tay sinh viên hoặc các tài liệu kèm theo.

Chúc các bạn Tân sinh viên 2022 có một khóa học thành công!

Trân trọng ./.

Tải về:

TKB-K2022

Lich hoc TLCD 2022

Lich kiem tra tieng Anh

HDSD QLDT PTIT

HDSD email PTIT

HDSD PTIT S-Link (hệ thống sẽ mở cho sinh viên khóa 2022 từ ngày 6/10/2022)